×

Ảnh Mới

Mẹo:

Điều khoản sử dụng

HayVL.Tk không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào của thành viên đưa lên. Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm riêng của người đăng. Chúng tôi không giữ bản quyền và không chịu trách nhiệm bản quyền với bất kỳ nội dung nào. Hãy sử dụng mục Liên hệ để yêu cầu chúng tôi xóa bỏ nội dung vi phạm bản quyền của bạn.

Bạn phải đồng ý không sử dụng dịch vụ để đăng, bàn luận hoặc liên kết đến bất kỳ nội dung có liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi rất vui được hợp tác và trao đổi với quý vị về các vấn đề quan tâm.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đăng trên trang web với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép chúng tôi quyền sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với dịch vụ vĩnh viễn, không giới hạn và không thể thu hồi. Bạn giữ quyền trên toàn nội dung của mình. 

Tất cả nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban Quản Trị. Không đăng bất kỳ nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật. 

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. 

Nếu bạn đồng ý với các điều khoản này và muốn trở thành THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC xin hãy dùng mục Liên hệ.

tos